Přehledné výsledky dotazníkového šetření ZDE - (po rozkliknutí označte souhrn odpovědí)