Z důvodu chřipkové epidemie jsou v nemocnici zakázány návštěvy. Opatření platí od středy 6. února 2019 až do odvolání. Důvodem uvedeného opatření je silný nárůst chřipkových onemocnění v minulých dnech v Pardubickém kraji, kde počet onemocnění přesáhl epidemický práh.
Zákaz návštěv je ochranným preventivním opatřením proti hromadnému šíření chřipky v prostředí léčebny dlouhodobě nemocných. Opatření bude ukončeno neprodleně po zlepšení epidemiologické situace.

Zaměstnanci nemocnice si plně uvědomují, že mít ve svém týmu osobnosti milující svoji práci jako svůj život, je obrovským přínosem. Právě taková je vrchní sestra oddělení LDN Ludmila Komoňová. Nemocnice vůbec poprvé ve své historii nominuje svou kandidátku, a to za rok 2018.

Ludmila Komoňová pracuje ve zdravotnictví 44 let. Začínala jako řadová sestra v trojsměnném provozu u lůžka. Do 10 let byla již staniční sestrou a následně sestrou vrchní. Její rychlý kariérní růst byl podpořen zájmem o nemocné a o obor. Měla vždy kladný přístup ke změnám, které znamenaly zlepšení péče o pacienta a umění manažersky vést tým zvládá dodnes. Oddělení tak pod jejím vedením dosahovalo vždy velmi dobrých výsledků v ošetřovatelské péči. Paní Komoňová je nesmírně pracovitá, vlídná a přátelská. Pochvaly se jí dostává i od pacientů, kteří oceňují především její schopnost empatie, pozitivní naladění a úsměv. Nejen vedení nemocnice, ale i svoje spolupracovníky vždy pozitivně ohromuje svým odborným přehledem, profesionalitou a příjemným vystupováním.

Dokázala i v době, kdy byla maminkou malé dcerky, zdárně skloubit profesní i rodinný život. S láskou se věnovala nejen své dceři, ale i všem svým pacientům, jejich rodinám a všem zaměstnancům, kteří si právě dnes přejí projevit JÍ touto nominací velké DÍKY.

 

Pracovní poměr: práce na plný úvazek

Smluvní vztah: pracovní smlouva
• Zařazení: elektrikář, údržbář, řemeslné a manuální práce
Co nabízíme:
• Práci v malém týmu zapálených lidí
• Benefity: příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, školení a další
• Po zapracování práci na dobu neurčitou
• Férové jednání a příjemnou firemní kulturu
• Odpovídající mzdu

Požadujeme:
• SOU nebo SŠ vzdělání v oboru elektro
• Zkušenost s údržbou strojů a zařízení z pohledu elektrikáře
• Osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §7
• Proaktivní přístup, smysl pro přesnost, spolehlivost, pečlivost, loajalita
• Schopnost týmové spolupráce i samostatné práce

čerti 2018 2

IMG 20181205 133158 resized 20181208 054027920IMG 20181205 133324 resized 20181208 053831461

Interní ambulance, která je zaměřená na kardiovaskulární onemocnění, byla vybavena novou přístrojovou technikou. Konkrétně se jedná o ekg BTL - 08 LC sloužící k pořízení klidového 12-ti svodového záznamu ekg současně vybaveného arytmogenním svodem, dále o bicyklový ergometr fy. Ergoline GmbH - Ergoselect spolu se špičkovým softwarovým vybavením (Cardiopoint) k hodnocení pořízeného zátěžového ekg, které je během zátěže snímáno novou technologií - přístroj BTL Flexi 12 ECG - s bezdrátovou komunikací s PC a tonometr Boso-nova S (fy. Bosch+sohn GmbH) k neinvazivnímu měření TK během zátěže.
Nedošlo k rozšíření spektra diagnostických a léčebných výkonů, ale o obměnu stávajícího zastaralého přístrojového parku již neodpovídajícího současným diagnostickým trendům a také požadavkům na zajištění servisu (nejstarší přístroj - ergometr - byl z r. 1996).
Výše popsaná obměna vybavení ambulance nám umožní kvalitnější vyšetření a analýzu naměřených parametrů, zlepšení diagnostiky onemocnění, a také zlepšení komfortu pro pacienty během zátěžového testu. 

S novým magnetoterapeutickým přístrojem BTL- 4940 Magnet Premium s nejmodernější technologií a speciálními léčebnými programy pracují nyní zaměstnanci rehabilitační ambulance. Nový přístroj podstatně zvýší kvalitu péče, kterou oddělení poskytuje. Je vhodný pro široké spektrum pacientů. Oddělení, kterým denně projde více než 100 pacientů, tak po kompletní rekonstrukci v minulých letech dále zvyšuje komfort služeb. 

Vedení nemocnice děkuje městu Moravská Třebová, které poskytlo dotaci na nákup zmíněných zdravotnických prostředků. 

ekgergomagnet 1

Pověřenec na ochranu osobních údajú

Kontakt
Ing. Miroslav Jaroš
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací na webových stránkách

Informace pro pacienty

Informace pro zaměstnance - zabezpečené stránky v oddíle aktuality

Od začátku května nabízí zdravotní doprava nemocnice přepravu pacientů nově i v odpoledních hodinách. Každý všední den v čase od 14.30 do 18.00 hodin je možné si přepravu klienta sjednat na telefonním čísle 604 550 714. Služba se uskuteční pouze s platným a řádně vyplněným příkazem ke zdravotnímu transportu. 

Moravská Třebová

       Představitelé Pardubického kraje vedou v současné době jednání o budoucí podobě lůžkové péče v naší nemocnici. Vedení nemocnice považuje neustálé zkvalitňování zdravotní péče na lůžkových odděleních LDN a ambulantních složkách za prvořadý úkol.

      Vizí nemocnice je zvyšování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečí pro klienty nemocnice. Stavět můžeme na vstřícnosti personálu, kvalitně prováděné rehabilitační péče, vynikající a chutné kuchyni, a dalším. Při dotazníkovém šetření spokojenosti klientů máme v převážné míře pozitivní odpovědi. Velkou pozornost věnujeme i zlepšování celkových podmínek pro pobyt našich klientů. Všechny Vaše podněty pro zlepšení naší práce vítáme a předem za ně děkujeme

MUDr. Pavel Havíř

Foto webovky

 

Fyzioterapeuti rehabilitace Nemocnice následné péče Moravská Třebová Vám poradí, jak řešit své problémy s pohybovým aparátem vyplývající z jednostranného pracovního přetěžování, sedavého zaměstnání, dlouhodobého stresu a nevhodného životního stylu. K poskytnutí rehabilitační péče je nutné donést FT-poukaz vyplněný lékařem specialistou (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař aj.) Čekací doba na rehabilitaci je momentálně do jednoho měsíce, akutní pacienty a pacienty v pracovní neschopnosti zařazujeme co nejdříve. Cílem poskytnuté péče je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a návrat k předešlému stavu bez bolesti a omezení. Rehabilitační péče je u nás plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

foto rhb

Novým ředitelem Nemocnice následné péče Moravská Třebová se stal, na základě výběrového řízení vyhlášeného zřizovatelem nemocnice - Pardubickým krajem,  MUDr. Pavel Havíř. Ve funkci bude působit od 1. března 2018.

MUDr. Pavel Havíř

Od začátku července je součástí zdravotního týmu nemocniční kaplanka Bc. Božena Šplíchalová.

Zaměstnanci nemocnice si uvědomuji důležitost a nezastupitelnost duchovní péče, zejména pro těžce nemocné pacienty, seniory, jejich rodiny a v neposlední řadě pro samotné zaměstnance.
Paní Šplíchalová se nemocným věnuje individuálně, nabízí jim četbu, a to nejen z bible. Naše pacienty léčí zájmem, povzbuzením, nasloucháním, rozhovorem, modlitbou. Tato duchovní služba není určena pouze praktikujícím věřícím. Duchovní podpora může být užitečná pro všechny pacienty strádající nemocí, stářím a vytržením z domácího prostředí, prožívajícím těžké životní období. Velké pole působnosti má kaplanka v doprovázení v posledních chvílích života a je podporou pro pozůstalé.

Při péči o pacienta na lůžkových odděleních LDN klademe důraz na rehabilitaci. Rehabilitace je návratná péče, jejímž cílem je optimální zařazení pacienta do plnohodnotného života.

Ve spolupráci s ambulancí rehabilitace nemocnice se na péči a sestavování rehabilitačních plánů podílí fyzioterapeuté s vysokoškolským vzděláním a specializovanými kurzy.
Fyzioterapeuté spolupracují s proškolenými zdravotními sestrami, které zaměřují svoji práci výhradně na rehabilitační ošetřovatelství. Na každém oddělení LDN působí jedna sestra plně se věnující aktivizaci pacienta, nácviku schopnosti sebeobsluhy, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhé osoby. Při své práci využívá polohování, aktivní či pasivní cvičení, dechovou rehabilitaci, relaxaci, nácvik využívání kompenzačních pomůcek apod. Pro rehabilitaci pacientů jsou k dispozici pomůcky jako např. chodítka, motodlaha, rotoped, rehabilitační míče a balanční podložky, apod.

Jsme si vědomi, že rehabilitace u pacientů pomáhá předcházet komplikacím, které se obvykle přidružují k základnímu onemocnění nebo mohou zhoršit uzdravování pacienta.

Zaměřujeme se proto na zvyšování kvality péče o pacienta i tímto směrem.

 

Ve dnech 16. - 17. 5. 2016 neordinuje MUDr. Petr Kelča 

Nemocnice následné péče Moravská Třebová zahájila rok 2016 spuštěním ostrého provozu vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě bez použití elektronického podpisu ve spolupráci s Pardubickým krajem, firmou OR-CZ spol s.r.o. Moravská Třebová, firmou Stapro s.r.o., jako dodavatelem softwaru.

V první fázi byla spuštěna část ošetřovatelské dokumentace a elektronizace OKBH, rehabilitace a většiny ambulancí, stravovacího provozu a radiodiagnostického oddělení. V současné době se úspěšně zavádí do provozu lékařská dokumentace. Velkou výhodou elektronické dokumentace je doplnění a sjednocení softwaru uvedených pracovišť – oddělení LDN, ambulancí, laboratoře, radiodiagnostiky, rehabilitace a stravovacího provozu.

Vedení nemocnice touto cestou děkuje všem zaměstnancům nemocnice pracujícím s novou dokumentací, za vstřícný přístup ke změnám a příkladnou adaptaci.

Výhody elektronicky vedené zdravotnické dokumentace:

- zlepšení kvality a zvýšení efektivity zdravotní péče,

- zajištění bezpečí pacienta (menší riziko nesprávného čtení v dokumentaci),

- zpřehlednění a zjednodušení administrativy spojené s vedením zdravotní dokumentace (je čitelnější a lépe se v ní vyhledává, třídí, pořizují kopie),

- informace v elektronické formě se lépe předávají a sdílí.

 

Vizí do budoucna je využívání elektronického podpisu, kdy se podstatně sníží ekonomické nároky na tištěnou formu elektronické dokumentace.

Mgr. Kateřina Krausová

 

elektronicka dokumentace

V rámci zvyšování kvality péče o klienta rehabilitace nově nabízí cvičení za pomoci systému Redcord a léčebnou metodu Neurac.

Redcord® je speciální systém lan a popruhů, využitelný v oblasti rehabilitace i sportu. Efekt terapie (tréninku) je založen na principu provádění cvičení v labilním prostředí v různých rovinách.