Přijme zaměstnance na pozici lékaře/lékařky na oddělení LDN
Kvalifikační předpoklady:
odborná a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:

- nadstandardní mzdové podmínky, podporu dalšího vzdělávání, práci v pěkném pracovním prostředí a v příjemném pracovním kolektivu

zaměstnanecké benefity:
- možnost ubytování
- příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice

Nástup možný ihned.

Kontakt:
ředitel nemocnice
MUDr. Pavel Havíř
Tel. 461 352 327
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V pátek 22.3.2019 se sešli lékaři NNP MT s praktickými lékaři a ambulantními specialisty svitavského regionu. Na setkání s odbornými tématy přijel s prezentací dalšího směřování nemocnice také krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který nad akcí převzal, spolu se starostou Moravské Třebové panem Ing. Tomášem Kolkopem, osobní záštitu.

„Setkání jako bylo to dnešní, slouží zejména k prohloubení pracovní komunikace. Naším cílem bylo prezentovat lékaře z nemocnice jako partnery a kolegy v péči o stejné pacienty, kteří jsou v péči obvodních lékařů. Zároveň jsme chtěli všem ambulancím z okolí potvrdit jistotu dalších perspektiv spolupráce do budoucnosti s ohledem na rozhodnutí výstavby nového zařízení,“ sdělil Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví.

„V rámci tohoto workshopu jsme připravili pro naše kolegy zajímavé aktuální téma paliativní medicíny, které zatím není často nabízeno posluchačům z řad odborné veřejnosti. Prostřednictvím takovýchto setkání bychom rádi dále upevňovali spolupráci s praktickými lékaři a ambulantními specialisty. Věřím, že jsme založili tradici, ve které chceme pokračovat a nadále ji rozvíjet,“ řekl Pavel Havíř, ředitel, NNP MT.

 

 

Poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci proběhlo dne 28.3.2019 v Kinosále Lucerna v Praze. Záštitu nad oceněním převzala MgA. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, dále MZ ČR, MPSV ČR a primátor hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže byla Česká asociace sester.

Na základě nominace se paní vrchní dostala mezi tři vybrané sestry v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání. Rozhodnutím odborné poroty získala krásné druhé místo. 

Ocenění SESTRA MÉHO SRDCE mohla dostat jen jediná ze všech finalistek. Vítězství připadlo té favoritce, která dostala nejvíc hlasů z řad veřejnosti. Nemocnice následné péče Moravská Třebová je hrdá na to, že má sestru s tímto nejvyšším oceněním ve svých řadách a k velkému úspěchu paní vrchní gratulujeme. 

Sestra roku7j2

Sestra roku7s3

Od 1.5.2019 končí moje činnost v dětské ambulanci Nemocnice následné péče Moravská Třebová.

Kdo si přeje registrovat u MUDr. Ivany Zemánkové, může se přihlásit (naproti ambulance MUDr. Jarmily Hlouškové) od 1.4.2019 - každé úterý a čvtrtek od 13 do 15 hodin (mimo 18.4., kdy jsou Velikonoce). Hoši a dívky, kteří dosáhli 18ti let věku, se mohou již registrovat u praktických lékařů pro dospělé.

Děkuji Vám všem a přeji RADOSTNÝ ŽIVOT....Vaše MUDr. Jarmila Hloušková 

Výstřižek cvičení

čerti 2018 2

IMG 20181205 133158 resized 20181208 054027920IMG 20181205 133324 resized 20181208 053831461

Interní ambulance, která je zaměřená na kardiovaskulární onemocnění, byla vybavena novou přístrojovou technikou. Konkrétně se jedná o ekg BTL - 08 LC sloužící k pořízení klidového 12-ti svodového záznamu ekg současně vybaveného arytmogenním svodem, dále o bicyklový ergometr fy. Ergoline GmbH - Ergoselect spolu se špičkovým softwarovým vybavením (Cardiopoint) k hodnocení pořízeného zátěžového ekg, které je během zátěže snímáno novou technologií - přístroj BTL Flexi 12 ECG - s bezdrátovou komunikací s PC a tonometr Boso-nova S (fy. Bosch+sohn GmbH) k neinvazivnímu měření TK během zátěže.
Nedošlo k rozšíření spektra diagnostických a léčebných výkonů, ale o obměnu stávajícího zastaralého přístrojového parku již neodpovídajícího současným diagnostickým trendům a také požadavkům na zajištění servisu (nejstarší přístroj - ergometr - byl z r. 1996).
Výše popsaná obměna vybavení ambulance nám umožní kvalitnější vyšetření a analýzu naměřených parametrů, zlepšení diagnostiky onemocnění, a také zlepšení komfortu pro pacienty během zátěžového testu. 

S novým magnetoterapeutickým přístrojem BTL- 4940 Magnet Premium s nejmodernější technologií a speciálními léčebnými programy pracují nyní zaměstnanci rehabilitační ambulance. Nový přístroj podstatně zvýší kvalitu péče, kterou oddělení poskytuje. Je vhodný pro široké spektrum pacientů. Oddělení, kterým denně projde více než 100 pacientů, tak po kompletní rekonstrukci v minulých letech dále zvyšuje komfort služeb. 

Vedení nemocnice děkuje městu Moravská Třebová, které poskytlo dotaci na nákup zmíněných zdravotnických prostředků. 

ekgergomagnet 1

Pověřenec na ochranu osobních údajú

Kontakt
PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací na webových stránkách

Informace pro pacienty

Informace pro zaměstnance - zabezpečené stránky v oddíle aktuality

Od začátku května nabízí zdravotní doprava nemocnice přepravu pacientů nově i v odpoledních hodinách. Každý všední den v čase od 14.30 do 18.00 hodin je možné si přepravu klienta sjednat na telefonním čísle 604 550 714. Služba se uskuteční pouze s platným a řádně vyplněným příkazem ke zdravotnímu transportu. 

Moravská Třebová

       Představitelé Pardubického kraje vedou v současné době jednání o budoucí podobě lůžkové péče v naší nemocnici. Vedení nemocnice považuje neustálé zkvalitňování zdravotní péče na lůžkových odděleních LDN a ambulantních složkách za prvořadý úkol.

      Vizí nemocnice je zvyšování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečí pro klienty nemocnice. Stavět můžeme na vstřícnosti personálu, kvalitně prováděné rehabilitační péče, vynikající a chutné kuchyni, a dalším. Při dotazníkovém šetření spokojenosti klientů máme v převážné míře pozitivní odpovědi. Velkou pozornost věnujeme i zlepšování celkových podmínek pro pobyt našich klientů. Všechny Vaše podněty pro zlepšení naší práce vítáme a předem za ně děkujeme

MUDr. Pavel Havíř

Foto webovky

 

Fyzioterapeuti rehabilitace Nemocnice následné péče Moravská Třebová Vám poradí, jak řešit své problémy s pohybovým aparátem vyplývající z jednostranného pracovního přetěžování, sedavého zaměstnání, dlouhodobého stresu a nevhodného životního stylu. K poskytnutí rehabilitační péče je nutné donést FT-poukaz vyplněný lékařem specialistou (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař aj.) Čekací doba na rehabilitaci je momentálně do jednoho měsíce, akutní pacienty a pacienty v pracovní neschopnosti zařazujeme co nejdříve. Cílem poskytnuté péče je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a návrat k předešlému stavu bez bolesti a omezení. Rehabilitační péče je u nás plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

foto rhb

Novým ředitelem Nemocnice následné péče Moravská Třebová se stal, na základě výběrového řízení vyhlášeného zřizovatelem nemocnice - Pardubickým krajem,  MUDr. Pavel Havíř. Ve funkci bude působit od 1. března 2018.

MUDr. Pavel Havíř

Od začátku července je součástí zdravotního týmu nemocniční kaplanka Bc. Božena Šplíchalová.

Zaměstnanci nemocnice si uvědomuji důležitost a nezastupitelnost duchovní péče, zejména pro těžce nemocné pacienty, seniory, jejich rodiny a v neposlední řadě pro samotné zaměstnance.
Paní Šplíchalová se nemocným věnuje individuálně, nabízí jim četbu, a to nejen z bible. Naše pacienty léčí zájmem, povzbuzením, nasloucháním, rozhovorem, modlitbou. Tato duchovní služba není určena pouze praktikujícím věřícím. Duchovní podpora může být užitečná pro všechny pacienty strádající nemocí, stářím a vytržením z domácího prostředí, prožívajícím těžké životní období. Velké pole působnosti má kaplanka v doprovázení v posledních chvílích života a je podporou pro pozůstalé.

Při péči o pacienta na lůžkových odděleních LDN klademe důraz na rehabilitaci. Rehabilitace je návratná péče, jejímž cílem je optimální zařazení pacienta do plnohodnotného života.

Ve spolupráci s ambulancí rehabilitace nemocnice se na péči a sestavování rehabilitačních plánů podílí fyzioterapeuté s vysokoškolským vzděláním a specializovanými kurzy.
Fyzioterapeuté spolupracují s proškolenými zdravotními sestrami, které zaměřují svoji práci výhradně na rehabilitační ošetřovatelství. Na každém oddělení LDN působí jedna sestra plně se věnující aktivizaci pacienta, nácviku schopnosti sebeobsluhy, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhé osoby. Při své práci využívá polohování, aktivní či pasivní cvičení, dechovou rehabilitaci, relaxaci, nácvik využívání kompenzačních pomůcek apod. Pro rehabilitaci pacientů jsou k dispozici pomůcky jako např. chodítka, motodlaha, rotoped, rehabilitační míče a balanční podložky, apod.

Jsme si vědomi, že rehabilitace u pacientů pomáhá předcházet komplikacím, které se obvykle přidružují k základnímu onemocnění nebo mohou zhoršit uzdravování pacienta.

Zaměřujeme se proto na zvyšování kvality péče o pacienta i tímto směrem.

 

Ve dnech 16. - 17. 5. 2016 neordinuje MUDr. Petr Kelča 

Nemocnice následné péče Moravská Třebová zahájila rok 2016 spuštěním ostrého provozu vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě bez použití elektronického podpisu ve spolupráci s Pardubickým krajem, firmou OR-CZ spol s.r.o. Moravská Třebová, firmou Stapro s.r.o., jako dodavatelem softwaru.

V první fázi byla spuštěna část ošetřovatelské dokumentace a elektronizace OKBH, rehabilitace a většiny ambulancí, stravovacího provozu a radiodiagnostického oddělení. V současné době se úspěšně zavádí do provozu lékařská dokumentace. Velkou výhodou elektronické dokumentace je doplnění a sjednocení softwaru uvedených pracovišť – oddělení LDN, ambulancí, laboratoře, radiodiagnostiky, rehabilitace a stravovacího provozu.

Vedení nemocnice touto cestou děkuje všem zaměstnancům nemocnice pracujícím s novou dokumentací, za vstřícný přístup ke změnám a příkladnou adaptaci.

Výhody elektronicky vedené zdravotnické dokumentace:

- zlepšení kvality a zvýšení efektivity zdravotní péče,

- zajištění bezpečí pacienta (menší riziko nesprávného čtení v dokumentaci),

- zpřehlednění a zjednodušení administrativy spojené s vedením zdravotní dokumentace (je čitelnější a lépe se v ní vyhledává, třídí, pořizují kopie),

- informace v elektronické formě se lépe předávají a sdílí.

 

Vizí do budoucna je využívání elektronického podpisu, kdy se podstatně sníží ekonomické nároky na tištěnou formu elektronické dokumentace.

Mgr. Kateřina Krausová

 

elektronicka dokumentace

V rámci zvyšování kvality péče o klienta rehabilitace nově nabízí cvičení za pomoci systému Redcord a léčebnou metodu Neurac.

Redcord® je speciální systém lan a popruhů, využitelný v oblasti rehabilitace i sportu. Efekt terapie (tréninku) je založen na principu provádění cvičení v labilním prostředí v různých rovinách.