Interní ambulance, která je zaměřená na kardiovaskulární onemocnění, byla vybavena novou přístrojovou technikou. Konkrétně se jedná o ekg BTL - 08 LC sloužící k pořízení klidového 12-ti svodového záznamu ekg současně vybaveného arytmogenním svodem, dále o bicyklový ergometr fy. Ergoline GmbH - Ergoselect spolu se špičkovým softwarovým vybavením (Cardiopoint) k hodnocení pořízeného zátěžového ekg, které je během zátěže snímáno novou technologií - přístroj BTL Flexi 12 ECG - s bezdrátovou komunikací s PC a tonometr Boso-nova S (fy. Bosch+sohn GmbH) k neinvazivnímu měření TK během zátěže.
Nedošlo k rozšíření spektra diagnostických a léčebných výkonů, ale o obměnu stávajícího zastaralého přístrojového parku již neodpovídajícího současným diagnostickým trendům a také požadavkům na zajištění servisu (nejstarší přístroj - ergometr - byl z r. 1996).
Výše popsaná obměna vybavení ambulance nám umožní kvalitnější vyšetření a analýzu naměřených parametrů, zlepšení diagnostiky onemocnění, a také zlepšení komfortu pro pacienty během zátěžového testu. 

S novým magnetoterapeutickým přístrojem BTL- 4940 Magnet Premium s nejmodernější technologií a speciálními léčebnými programy pracují nyní zaměstnanci rehabilitační ambulance. Nový přístroj podstatně zvýší kvalitu péče, kterou oddělení poskytuje. Je vhodný pro široké spektrum pacientů. Oddělení, kterým denně projde více než 100 pacientů, tak po kompletní rekonstrukci v minulých letech dále zvyšuje komfort služeb. 

Vedení nemocnice děkuje městu Moravská Třebová, které poskytlo dotaci na nákup zmíněných zdravotnických prostředků. 

ekgergomagnet 1