čez   Nemocnice následné péče děkuje Nadaci ČEZ za finanční podporu v projektu s názvem „Stop dekubitům“ ve výši 60 000Kč. Za příspěvek jsme zakoupili 6 speciálních matrací určených k prevenci proleženin a vozík k převozu pacienta se zvýšeným rizikem vzniku proleženin. 

Používáním pomůcek omezujeme možnost vzniku komplikací, které snižují naději na návrat do domácího prostředí. Pro nás jsou prioritou spokojení pacienti, kteří mají na čas strávený v nemocnici příjemné vzpomínky a při propuštění dokáží žít svépomocí nebo s dílčí pomocí ostatních plnohodnotný život.
Děkujeme proto Nadaci ČEZ za podporu!