Vážení příbuzní ,
s ohledem na zahájení návštěv v Nemocnici následné péče Moravská Třebová prosíme, zvažte nutnost Vaší návštěvy! Velmi oceníme, když i nadále budete využívat ke kontaktu telefonické spojení s Vaším blízkým a návštěvy svých příbuzných či známých v nemocnici omezíte na minimum.
Povolením návštěv k nemocným chceme zvýšit psychický a sociální komfort pacientů. Je však nutné si uvědomit, že i člověk bez viditelných či pocitových příznaků COVID-19 přináší do nemocnice velké riziko zanesení nemoci mezi pacienty i personál.
V případě, že jste v karanténě či jste byl v kontaktu s osobou v riziku, máte zvýšenou tělesnou teplotu nad 37 °C, či jiný známý příznak onemocnění COVID-19, návštěva Vám nebude umožněna.
Věnujte, prosím, pozornost pravidlům pro návštěvy hospitalizovaných pacientů od 3.6.2020 - níže v článku:

 • Na pokojích, kde jsou hospitalizováni pacienti s hygienicko- epidemiologickým rizikem nejsou návštěvy možné
 • Časy pro návštěvy pacientů, kteří jsou hospitalizováni minimálně 5 dnů, netýká se pacientů v terminálním stadiu anemocnění, jsou následující
  Středa : 14 - 16 hodin
  Neděle : 14 – 16 hodin
  Vyjímky dle domluvy s ošetřujícím lékařem
 • Před vstupem na oddělení Vám určený pracovník našeho zařízení změří tělesnou teplotu
 • Svůj příchod nahlaste službu konající sestře
 • Jste povinni vyplnit Čestné prohlášení (naleznete ke stažení zde nebo Vám ho předá personál k vyplnění), ve kterém potvrdíte, že nemáte příznaky onemocnění COVID-19
 • Po celou dobu návštěvy musíte mít řádně nasazenou roušku, která zakrývá nos i ústa
 • Při vstupu a odchodu si vždy vydezinfikujte ruce
 • Jednoho pacienta může navštívit denně maximálně jedna dospělá osoba, popř. jeden doprovod této osoby
 • Doporučujeme čas návštěvy do 20 minut
 • Návštěvy u osob v terminálním stavu nemoci jsou umožněny kdykoliv vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem
 • Pokud to zdravotní stav pacienta a provoz oddělení umožní, mohou být k návštěvě využity jídelny pacientů na oddělení za podmínky dodržení vládních opatření, tj. rozestupy mezi jednotlivými skupinkami minimálně 2 metry
 • V případě, že to zdravotní stav pacienta a počasí dovolí, vítáme přijímání návštěv pacienty v zahradě v areálu nemocnice
 • Pravidla návštěv se mohou při změně epidemiologické situace změnit, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách