Při péči o pacienta na lůžkových odděleních LDN klademe důraz na rehabilitaci. Rehabilitace je návratná péče, jejímž cílem je optimální zařazení pacienta do plnohodnotného života.

Ve spolupráci s ambulancí rehabilitace nemocnice se na péči a sestavování rehabilitačních plánů podílí fyzioterapeuté s vysokoškolským vzděláním a specializovanými kurzy.
Fyzioterapeuté spolupracují s proškolenými zdravotními sestrami, které zaměřují svoji práci výhradně na rehabilitační ošetřovatelství. Na každém oddělení LDN působí jedna sestra plně se věnující aktivizaci pacienta, nácviku schopnosti sebeobsluhy, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhé osoby. Při své práci využívá polohování, aktivní či pasivní cvičení, dechovou rehabilitaci, relaxaci, nácvik využívání kompenzačních pomůcek apod. Pro rehabilitaci pacientů jsou k dispozici pomůcky jako např. chodítka, motodlaha, rotoped, rehabilitační míče a balanční podložky, apod.

Jsme si vědomi, že rehabilitace u pacientů pomáhá předcházet komplikacím, které se obvykle přidružují k základnímu onemocnění nebo mohou zhoršit uzdravování pacienta.

Zaměřujeme se proto na zvyšování kvality péče o pacienta i tímto směrem.