Lůžkové oddělení III.

Telefonní kontakt: 461 352 348

Počet lůžek: 31

Lékař

Prim. MUDr. Jiří Král - specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

MUDr. Jana Berková - specializovaná způsobilost v oboru interní lékařství

Staniční sestra

Jitka Pirošová - Zdravotní sestra se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné lékařství 


Počet sester: 8

Počet ošetřovatelek: 3

Počet sanitářů: 1

Počet rehabilitačních pracovníků: 1


Fotogalerie