Vize, motto, poslání a cíle

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby pacientům. Jsme profesionálové a zajišťujeme kvalitní zdravotní péči všem věkovým skupinám v ambulantní péči a péči následnou na lůžkových jednotkách. Máme na paměti, že péče o zdraví musí být v rovnováze se spokojeností pacientů. Zdravotní péči zajišťujeme kvalitní týmovou prací. V hodnocení spokojenosti pacientů a také v kvalitě poskytované péče chceme patřit mezi nejlépe hodnocené nemocnice mezi nemocnicemi následné péče (srovnatelné co do velikosti a spektra výkonů). Naše služby jsou spolehlivé, komplexní a efektivní. Snažíme se, aby naši zaměstnanci byli trvale vzděláváni, motivováni a snažíme se u nich zabránit projevům syndromu vyhoření. Stavíme na základech dobré ošetřovatelské péče a dalšího trvalého zkvalitňování zdravotní péče. Respektujeme práva pacientů.

Základní hodnoty nemocnice:

 1. Kvalitní péče o pacienta, jeho spokojenost
 2. Spokojenost zaměstnanců, jejich vzdělávání, motivace
 3. Bezpečnost pacientů.
 4. Úcta k pacientovi.
 5. Profesionální a etické chování personálu.
 6. Spolupráce a týmová práce na všech pracovištích.
 7. Ekonomická stabilita, efektivita činnosti

Cíle a plány nemocnice, vize rozvoje nemocnice

Krátkodobé: 2015/16

 • zlepšení finanční a ekonomické situace,
 • rekonstrukce II nadzemního podlaží 3. budovy,
 • pokračování v rozšiřování informačního systému, zavádění lékařské a ošetřovatelské zdravotní dokumentace do provozu,
 • posílení vnitřní kontroly
  • jednotná struktura organizačních a řídících norem,
  • jednotně členěné, aktualizované, evidované, umístěné a dostupné interní směrnice, standardy a postupy na odděleních s důrazem na interní dokumentaci vyžadovanou standardy,
  • zavedení standardů do praxe, pozvolné zavádění změn, zahájení kontrol dodržování směrnic a standardů,
  • pokračovat v činnosti rady kvality a bezpečí – pravidelné porady k docílení maximální efektivity,
  • provádění pravidelných interních auditů,
 • prezentace nemocnice na veřejnosti, rozšíření web stránek, spolupráce se sdělovacími prostředky
 • doplnit vybavení nemocnice nutné k dodržení standardů,
 • funkční interní/ finanční audit

Dlouhodobé - stabilizace nemocnice

Aktualizace, příprava a realizace projektových záměrů

 • Výměna oken III. budovy
 • Seřízení oken II. budovy