79535710 1426822097498459 3097418822034915328 oNávštěvy jsou od 23.4.2022 povoleny každý den v týdnu v čase od 14–16 hodin odpoledne, max. počet 2 osoby na pacienta po dobu do 20 minut. Je na plné zodpovědnosti návštěv, aby neměly žádné projevy respiračního nebo jiného přenosného onemocnění! Chráníte tím své nejbližší! V případě návštěv u pacientů v terminální stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu povolit po předchozí domluvě s lékařem i mimo uvedenou dobu. Pro získání informací o zdravotním stavu pacienta využívejte i nadále telefonickou komunikaci s lékařem a omezený čas určený pro návštěvu využijte pro své bližní.