Interní ambulance - Kardiologie

Časové vymezení poskytované péče od 8.6.2020

Den Odběry Dopolední ordinační doba Ultrazvuk Polední přestávka Odpolední ordinační doba
Pondělí 6.45 - 7.30 7.30 – 10.00 10.00 – 11.30 11.30 - 12.00 12.15 – 16.00
Úterý 6.45 - 7.30 7.30 – 11.30   11.30 - 12.00 12.15 – 15.00
Středa 6.45 - 7.30 7.30 – 10.00 10.00 – 11.30 11.30 - 12.00 12.15 – 16.00
Čtvrtek 6.45 - 7.30 7.30 – 11.30   11.30 - 12.00 12.15 – 15.00
Pátek 6.30 - 7.30 7.30 – 12.00      

Telefonický kontakt: 461 352 451


Personální obsazení ambulance

Lékař

MUDr. Petr Kelča
specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Sestra

Alena Lipavská
všeobecná registrovaná sestra


Rozsah poskytované péče

  • Interní vyšetření se zaměřením zejména na kardiovaskulární onemocnění
  • Ošetření pacientů s různými formami ischemické choroby srdeční, např. po infarktu myokardu, pacientů s angínou pectoris po PCI nebo aorto-koronárním bypassu, se srdečními arytmiemi, kardiomyopatiemi, srdečními vadami nebo pacientů s vysokým krevním tlakem.
  • Vyšetření 12-ti svodového EKG a zátěžové EKG na ergometru.
  • 24 hodinové sledování krevního tlaku a srdečních arytmií.
  • Ultrazvukové vyšetření srdce po předchozím objednání (provádí se na radiodiagnostickém pracovišti 1. podlaží polikliniky)

Vyšetření se provádějí na doporučení praktického lékaře nebo lékaře specialisty po objednání na tel. č. 461 352 451

Návaznost péče na služby jiných oddělení

  • Nemocnice Svitavy
  • RDG a UZ
  • Laboratoř

Ceník placených výkonů (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Ošetření a preventivní prohlídka pacientů bez zdravotního pojištění platba dle aktuálního sazebníku VZP
Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu pacienta a po předložení průkazu totožnosti) 50 Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list

Vyjádření (potvrzení lékaře) o zdravotním stavu pacienta – administrativní úkon 

100 Kč

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití návykových, psychotropních nebo jiných látek, než alkohol 485 Kč
Výpis nebo vyšetření pro pojišťovnu – dle náročnosti 250 Kč – 650 Kč
Konzultace s lékařem na vlastní žádost 500 Kč
Komplexní interní vyšetření na vlastní žádost 650 Kč
Klidové EKG na vlastní žádost 130 Kč
Bicyklová ergometrie na vlastní žádost 900 Kč
EKG Holterova monitorace na vlastní žádost 900 Kč
TK Holterova monitorace na vlastní žádost 500 Kč
Echokardiografické vyšetření na vlastní žád 1100 Kč
Aplikace injekce do svalu (bez ceny preparátu) 100 Kč
Aplikace očkovací látky (bez ceny vakcíny) 100 Kč
Odběr krve nebo moče na žádost pacienta nebo třetí osoby bez vyšetření krve 100 Kč
Doprava pacienta sanitním vozem bez lékařské indikace 12 Kč/ km
Poštovné dle ceníku pošty


Fotogalerie