Rozsah poskytované péče

Poskytujeme rehabilitační péči ve spektru ortopedických, neurologických, interních a traumatologických onemocnění u dospělých i dětských pacientů, včetně kojenců. Rehabilitační péče je u nás plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Zajišťujeme rehabilitaci ambulantní a u indikovaných pacientů na odděleních následné péče.

Nejčastější diagnózy zahrnují:

  • vertebrogenní algické syndromy
  • funkční poruchy pohybového aparátu
  • stavy po traumatech s postižením pohybového aparátu
  • ortopedické poruchy a stavy po ortopedických operacích
  • poruchy centrálního i periferního nervového systému

Vyšetřovací metody:

Vyšetření fyzioterapeutem - vstupní a kontrolní kineziologické vyšetření

Terapie:

Individuální: individuální léčebná tělesná výchova (iLTV), instruktáž a zácvik pacienta na doma, měkké a mobilizační techniky, reflexní masáže, iLTV pod dohledem na přístrojích LTV na neurofyziologickém podkladě.

Využíváme speciální fyzioterapeutické techniky a koncepty: Bobath, McKenzie, Brunkow, Brugger, Redcord - Neurac, metoda dle Mojžíšové, Vojtova metoda, Bazální programy, Klappovo lezení, Synergická reflexní terapie, léčba stresové inkontinence.

Skupinová: skupinové cvičení pod dohledem fyzioterapeuta

Elektroléčba

  • nízkofrekvenční proudy - diadynamické proudy, TENS, Träbertův, ...
  • středně frekvenčních proudy - interferenční proudy, izoplanární a dipólové vectorové pole
  • vysokofrekvenční proudy - diatermie
  • elektrostimulace, elektrogymnastikaMagnetoterapie
  • ultrazvuk

Vodoléčba

Celotělová hydromasážní vana, vířivka pro horní končetiny a dolní končetiny, 4-komorová galvanická lázeň

Lokální termoterapie

Tělocvična: multifunkční posilovací zařízení, rotoped, úseče, balanční podložky, stepper, systém Redcord

Návaznost péče na služby jiných oddělení:

V případě potřeby je pacient poslán zpět k odesílajícímu lékaři se zprávou od fyzioterapeuta ke zvážení jiného léčebného postupu nebo specializovaných vyšetření.

Fotogalerie