Co s sebou k hospitalizaci

K plánovanému příjmu do Nemocnice následné péče Moravská Třebová se dostavte na ambulanci chirurgie. Zde budou provedeny administrativní úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou Vám určil Váš lékař, popř. jiný zdravotník.

S sebou přineste:

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci
 • výsledky Vašich vyšetření
 • kontakt na svého ošetřujícího lékaře
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké
 • léky, které užíváte (v originálním balení nebo jejich seznam a dávkování).
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud jste výdělečně činný a nebylo Vám vystaveno již před hospitalizací)
 • toaletní a osobní potřeby
 • přezůvky
 • pyžamo, noční košili, popř. domácí oblečení, župan
 • knihu, časopis
 • mobilní telefon (dle domluvy na příslušné oddělení)
 • osobní zdravotní pomůcky (naslouchadlo, berle, hole apod.)

Cennosti v nemocnici:

Do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy a cennosti. Pokud však u sebe budete mít cenné věci (šperky, větší finanční částky nebo důležité doklady) je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.

UPOZORNĚNÍ - v žádném případě nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.