Veřejné zakázky

VZMR rekonstrukce kotelny

Zadávací dokumentace

Technická zpráva

Slepý rozpočet

Slepý rozpočet -nový

Průvodní zpráva

Smlouva

Formuláře

TZ vytápění - chybná verze dokumentu

Souhrnná TZ

Kotelna D - výkres

Kotelna C - situační výkresy

TZ vytápění

Vysvětlení ZD č.1

Vysvětlení ZD č.2

Vysvětlení ZD č.3.

Vysvětlení ZD č.4.

Vysvětlení ZD č.5.

 

VZMR na projektovou dokumentaci budovy ředitelství - rekonstrukce OKB

Výzva

Formuláře

Projekt

Rozpočet nákladů

Rozsah stavebních úprav

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Studie 4

Studie 5

Studie 6

Studie 7

Vybavení

 

VZMR na dodávku síťového propojení nové budovy se stávajícími budovami nemocnice

Architektonická studie

Formuláře

Kolektor - zákres

RH-4_DPS_R00

Rozpočet slepý

Schéma plánovaných rozvodů

Smlouva o dílo

Technologický popis protažení kabeláže

Zadávací dokumentace

 

VZMR na dodávku drtičů hygienických nádob

Kupní smlouva

Výzva k podání nabídek

Technická specifikace

Krycí list nabídky

Vzor čestného prohlášení dodavatele

 

VZMR na dodávku mobilního ultrazvukového přístroje se softwarem a tabletem

Kupní smlouva

Zadávací dokumentace

Formuláře

Technická specifikace

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

 

Dodávky materiálů pro provoz laboratoře a provádění biochemických a imunochemických testů včetně výpůjčky příslušných analyzátorů - ZRUŠENO

Smlouva

Zadávací dokumentace

Laboratorní statistiky 2019

Laboratorní statistiky 2020

Technická specifikace

Formuláře

Diagnostika - poptávka

Diagnostika MT - nová poptávka 2021

Vysvětlení ZD č.1

Oznámení zadavatele o zrušení VZ

 

Dodávka léků a léčivých přípravků

Zadávací dokumentace - léčiva

Rámcová dohoda o dodávce léčiv a léčivých přípravků

Spotřební koš

Formuláře

 

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele služby praní a žehlení prádla

Zadávací dokumentace

Smlouva

Formuláře

Ceník

 

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele opravy elektroinstalace hlavní rozvodny 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2 a

Příloha č. 2 b

Příloha č. 3

 

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele sanitního vozu duben 2017

Zadávací dokumenace pro výběr dodavatele sanitního vozu

Doplnění dokumentace pro výběr sanitního vozu

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Doplnění dokumentace pro výběr dodavatele sanitního vozu podle dodatečných dotazů

Rozhodnutí o výběru dodavatele na dodávku sanitního vozidla

 

Zadávací dokumentace z 19.7.2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu


Zadávací řízení na dodávku sanitního vozu

 

 

 

eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje

 

23. 12. 2013 - Zadávací řízení - ZRUŠENO

 

Zadávací řízení na veřejnou zakázku dodávky nemocničních lůžek

 

27. 06. 2011 - Zadávací řízení na dodávku sanitního vozu - ZRUŠENO