Seznam článků

Výroční zprávy

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rok 2022

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rok 2021

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rok 2020 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rok 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

 

Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Nemocnice následné péče Moravská Třebová, je oprávněna poskytovat informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Žadatelem může být je každá fyzická i právnická osoba. Zveřejněná informace je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána. Zveřejněná informace je na internetových stránkách organizace.